© Website Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 5, số 24, đường Hồ Nguyên Trừng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu
Điện thoại: 0236.3.740556 (Phòng Hành Chính) - 3.740661 (Trạm Quan trắc) - 3.740660 (Phòng Tư vấn kỹ thuật)
Fax: 0236.3.740555 - Email: ttqttnmt@danang.gov.vn