© Website Trung tâm Kỹ thuật môi trường thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Địa chỉ: Số 408/18 đường Hoàng Diệu, quận Hải Châu
Điện thoại: +84.0511.3.550977 - 3.892820 - Email: ttktmt@deec.vn