© Website Trung tâm Kỹ thuật môi trường thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, số 24, đường Hồ Nguyên Trừng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu
Điện thoại: 0511.3.740556 (Phòng Hành Chính) - 3.740661 (Trạm Quan trắc) - 3.740660 (Phòng Tư vấn kỹ thuật)
Fax: 0511.3740555 - Email: ttktmt@deec.vn